MUZEUM INKLUZJI W BURSZTYNIEKatedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii
ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk
 • Polski
 • English
 • Muzeum Inkluzji w Bursztynie, powołane w 1998 roku, to integralna część pracowni Entomologii Ewolucyjnej i Muzeum Inkluzji w Bursztynie w Katedrze Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Muzeum powstało dzięki staraniom naukowców i zaangażowaniu gdańskich bursztynników, którym zależało, aby powróciła do Gdańska przedwojenna tradycja gromadzenia i badania przyrodniczych okazów bursztynu. Inicjatorem utworzenia pracowni był ówczesny kierownik Katedry prof. dr hab. Ryszard Szadziewski.

   

  Główną misją Muzeum jest:

  Uniwersyteckie zbiory inkluzji to kolekcja przyrodnicza, która przechowuje materiały do badań taksonomicznych i jednocześnie stanowi bazę do poznania trzeciorzędowej bioróżnorodności, paleobiologii i paleoekologii. Przez 20 lat muzealnej działalności udało się zgromadzić prawie 6 tysięcy bryłek z ponad 14 tysiącami zooinkluzji. Jest to bardzo dużo zważywszy, że prawie całość kolekcji to dary bursztynników, naukowców, studentów i osób życzliwych idei tworzenia zbiorów bursztynu w Uniwersytecie Gdańskim. W naszej kolekcji 95% stanowią bezkręgowce zachowane w bursztynie bałtyckim. Pozostała, niewielka cześć, to inkluzje zwierzęce z innych grup taksonomicznych, inkluzje roślinne a także inkluzje zachowane w innych żywicach kopalnych. Najcenniejszymi okazami w kolekcji są holotypy – okazy typowe na podstawie, których opisano gatunki nowe dla nauki. Uniwersytecka kolekcja może się pochwalić ponad 50 typami deskrypcyjnymi, wśród których są muchówki, pluskwiaki, chrząszcze, błonkówki, siatkoskrzydły, jętka, ważka oraz roztocze.

  Kolekcja powstała głównie w celach badawczych. Obecnie, dzięki wsparciu Uniwersytetu Gdańskiego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników Muzeum dysponuje doskonale wyposażonym zapleczem technicznym do obróbki bursztynu, które umożliwia prowadzenie badań zarówno naukowcom jak i studentom.

  Integralną, a zarazem najbardziej atrakcyjną częścią Muzeum jest stała ekspozycja edukacyjna „Życie w lesie bursztynowym”. Jej wykonanie zostało sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Bursztyny prezentowane na wystawie to w większości dary gdańskich bursztynników.

  Od początku istnienia Muzeum nawiązana została ścisła współpraca ze środowiskiem bursztynniczym, zresztą to właśnie Prezesi Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników, Panowie Wiesław Gierłowski i Wojciech Kalandyk,  znacząco przyczynili się do powstania Muzeum. Kontynuacją tej współpracy jest nasz udział w bursztynowych targach Ambermart. Podczas targów Amberif pracownicy Muzeum i członkowie Sekcji Paleoentomologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego prowadzą Galerię Paleontologiczną, gdzie służą bezpłatną pomocą w rozpoznawaniu i oznaczaniu bursztynowych inkluzji oraz pomagamy rozwikłać tajemnice bursztynowych skamieniałości.


  PRACOWNICY

  Kierownik Pracowni
  dr hab. Jacek Szwedo prof. UG
  prof. dr hab. Ryszard Szadziewski dr Elżbieta Sontag mgr Błażej Bojarski